Arı HastalıklarıGenelVerimli ÜretimYeni Başlayanlar varroa ile mücadele

VARROA VE VARROA İLE FORMİK ASİT İLE MÜCADELE

VARROA VE VARROA İLE FORMİK ASİT İLE MÜCADELE: Varroa akarı Afrika üzerinden Avrupa’ya ve sonra tüm dünyaya yayılan arının ve larva lara’nın kanıyla beslenen bir canlıdır. Arıcılıkta gerektiği kadar mücadele edilmediği takdirde koloninin sönmesi ne kadar varan sonuçlarla karşılaşılır. Ne yazık ki arıcılar Ergin arının sırtındaki Ergin varroa ile mücadele etmektedirler, halbuki Ergin varroanın yumurta…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Koloni Yönetimi ve Arıyı Çalıştırma

KOLONİ YÖNETİMİ VE ARIYI ÇALIŞTIRMA: Koloniler genetik olarak öne doğru gelişim gösterir. Koloniler 3 çıta ise 4 çıtaya çıkmak daha sonra 5 çıtaya çıkmak ister, bu özelliğinden dolayı arıcıların uygulama yöntemi de bu yönde olmalıdır. Arı kolonisi kış aylarından sonraki süreçteki erken ilkbahar olarak adlandırılan dönemde hangi çıta da kıştan çıktıysa o çıta sayısına ilave…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Yeni Başlayanların Yaptıkları Hatalar

Arıcılığa yeni başlayan amatörlerin yaptıkları hatalarını bilmelerinde fayda vardır.Biraz nazari malumat edindikten sonra birkaç çerçeveli kovanla işe başlayanların dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar vardır.Bunlardan birkaçını özetleyelim. Fenni arıcılığın inceliklerini ve sırlarını iyice öğrenmeden hemen kovan sayılarını arttırmaya çalışırlar .Kovan adedini arttıracağım derken de tatbikatta öğrenmeleri gereken birçok hususlar üzerinde durmazlar.Arıcılık her şeyden evvel arıcılık…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Arılı Fenni Kovan Alarak Arıcılığa Başlamak

Fenni kovan satın alırken içerisini açıp görmek, ananın mevcut, genç, yaşlı olup olmadığını anlamak, kuvvetini ve değerini tespit etmek mümkündür. İlkbaharda Nisan sonundan evvel alınan fenni kovanlardaki arılar 5-6 çerçeveyi kaplamış ve asgari 3 çerçevesinde yavru var ise bu gibi aileler kuvvetli ve mükemmel bir damızlık sayılır. Alınacak arılı fenni kovanın çerçevelerinin, çalışılmak istenen fenni…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Oğul Satın Alarak Arıcılığa Başlamak

Fenni arıcılığa başlamak için en kolay bir usuldür. Oğulların çok kuvvetli olması lazımdır. İyi bir oğul 1,5-2 kilodan aşağı ve insan kafasından küçük değildir. Tay kafası ve hatta manda kafası büyüklüğündeki 4-5 kiloluk oğullara paha biçilmez. Mümkün mertebe Nisan ve Mayıs ayında çıkan oğulları almalıdır.Erken çıkmış kuvvetli bir oğul daha o yıl arıcının yüzünü güldürür.…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Aktarılmış Yeni Fenni Kovanın Bakımı?

Monte edilmiş çerçeveler kovana dizildikten sonra örtü tahtası kapatılır.Üzerine boş bir ballık konularak ufak tefek balla bulaşık petekler, kirlenmiş ballar örtü tahtasına serilen bir kağıt üzerine bırakılır ki gece arılar temizlesin ve ballarından faydalansın. Ertesi gün kovan açılarak üzerinde petek alınır.Monteli çerçeveleri bakılarak eğilen dökülen varsa düzenlenir.Dip tahtası temizlenir.Arılar hemen o gece petekleri çerçevelere bağlamaya…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

İlkel Kovandan Arıların ve Peteklerin Çıkarılma İşlemi

İlkel Kovanlardan Arıların Çıkarılması? İlkel kovanın durumuna çeşidine göre metot değişirse de Türkiye’mizde Trakya bölgesi dışındaki ilkel kovanların %90 silindir şeklinde sazdan saptan örülmüş ya sepet kovandır ya da 4 tahtanın çakılması ile meydana getirilmiş uzun prizma şeklinde kovandır. Açıklamayı buna göre yaparsak.10-15 metre uzağa götürdüğümüz ilkel kovan, kolay çalışabilmeniz için bir masa gibi yüksekçe…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

İlkel Kovanlardan Fenni Kovanlara Aktarma Zamanı

Arzulu ve azimli bir arıcı için ilkel kovandan ,modern çerçeveli kovanlara aktarma, hemen hemen her zaman her mevsim de ve hatta kışın kapalı bir odada bile yapılabilir.Aktarma işi, bunun inceliğini bilmeyenlerin zannettikleri, uzaktan görebildikleri kadar zor değildir. Muhakkak ki; kovanda arı mevcudunun ve bilhassa ballı peteklerin en az, yavrulamanın çok geniş sahalara yayılmış olduğu bir…

Yazıya Git
Yeni Başlayanlar

Arılık Kurulacak Yerde Aranacak Koşullar

Arılar mümkün olduğu kadar sessiz ve sakin yerlerde çalışmayı severler.Amatör olarak birkaç arı bulunduracaklar için pek önemi yok ise de, ticari arıcılık yapacak olanların arılıklarını kurmadan evvel aşağıdaki hususları göz önüne almalarında fayda vardır. 1- İşlek yol kenarlarına bırakılan arılar, gelip geçen vasıtalara çarparak ölebilirler.Mümkün olduğu kadar yollardan ve bilhassa ana yollardan 50-100- metre kadar uzak…

Yazıya Git